Wednesday, December 17, 2008

5. Syarat Sah Syahadah

a. Ikrar - Ikrar akan keesaan Allah dan Muhammad itu Pesuruhnya.

b. Iktikad – Mempercayai atau meyakini bahawa hanya Allah lah tuhan yang esa yang berhak disembah dan Nabi Muhammad itu utusannya yang
menyampaikan wahyu dari Allah.

c. Iktiraf -Mengakui kebenaran keesaan Allah dan mengakui kebenaran kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

d. Amal - Beramal dengan bersungguh-sungguh sebagai memenuhi akan tuntutan syahadah tanpa ragu-ragu, jemu, malas dan menunjuk-menunjuk. Amal
dengan penuh ikhlas terhadap Allah taala.

No comments:

Post a Comment