Wednesday, December 17, 2008

1. Pembukaan

Assalamualaikum,

Dengan nama Allah Yang Amat Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Asya ha du an LAA ILA HAILLALLAH...Segala puji bagi Allah, Alhamdulillah dengan kehedaknya terjadinya sesuatu perkara buruk atau yang baiknya. Mahasuci Allah yang Maha Mengatahui apa yang tersirat dan tersurat. Allah yang Maha Agung, Raja Sekalian alam yang amat keras siksaannya tidak ada sekutu baginya tidak ada yang setaraf atau hampir setaraf dengannya dialah yang empunya ilmu dan keseluruhannya yang menganugerahkan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakinya dan Dialah yang apabila berkehendakkan sesuatu hanya menyebut “Kun Fayakun” maka jadilah ia seperti yang dikehendakinya dan Dialah yang kekal abadi mentadbir selamanya.

Wa asya hadu anna MUHAMMADAR RASULULLAH.. Dialah kekasih allah. Nur yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Menerangi kegelapan dengan pancaran cahaya kehidupan. Yang namanya disebut-sebut oleh makhluk dilangit dan dibumi dan kepadanya diturunkan Al-Quran kalam suci sebagai pelengkap bagi yang terdahulunya. Menjadi contoh akhlak ummat sekalian alam.

No comments:

Post a Comment