Wednesday, December 24, 2008

Alam Kubur...


Setiap manusia yang merasai hidup Pasti akan merasai mati. Maka persiapkan dirimu untuk menempuhinya.

Didalam kubur itu gelap
Maka perbanyakkanlah mencari ilmu
Kelak akan menjadi cahaya menerangi

Didalam kubur itu keseorangan
Maka perbanyakkanlah solat dan sedekah
Kelak akan menjadi sahabat menemanimu

Didalam kubur itu banyak soalan
Maka beribadahlah dengan ikhlas
Kelak akan menjawab semua soalan bagimu

Didalam kubur itu tiada makan
Maka kurangkan lah makan ketika hidup mu

Didalam kubur itu penuh siksaan
Maka bersihkanlah dirimu ketika beribadah

Didalam kubur itu mata mu buta
Maka celikkanlah mata hati mu ketika kamu hidup

Didalam kubur itu penuh ketakutan
Maka beranikan dirimu ketika didunia

Alam kubur itu terlalu lama masanya
Maka ingatlah Allah setiap masa ketika hidup mu
Kelak didalam kubur Allah tidak melupakanmu setiap masa

'Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.' (at-Takatsur: 1-3)

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." (Thaahaa: 124)

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Kalian tahu, untuk siapa ayat" maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" ini diturunkan? Dan kalian tahu, apa yang dimaksudkan dengan penghidupan yang sempit itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang tahu." Beliau bersabda, "Itu adalah siksa orang kafir di dalam kubur. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sesungguhnya akan dikuasakan kepadanya sembilan puluh sembilan naga. Setiap ekor naga menjilat, melilit, dan menggigit tubuhnya hingga hari kiamat nanti, lalu ia akan digiring ke tempatnya dalam keadaan buta."

Sebuah hadits diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad dari Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Ketika mayat diletakkan di dalam kubur, ia didatangi malaikat yang diutus Tuhannya dan bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Bagi orang yang diberi keteguhan oleh Allah, ia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah.' Ketika ditanya, 'Apa agamamu?' Ia menjawab, 'Agamaku Islam.' Dan ketika ditanya, 'Siapa nabimu?' Ia menjawab, 'Nabiku adalah Muhammad' Merasa sebagai orang yang beruntung, ia berkata kepada malaikat, 'Biarkan aku bertemu dengan keluargaku. Aku ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka.' Namun, malaikat berkata, Tidurlah saja dengan tenang, kamu akan dipertemukan dengan teman-temanmu.' Tetapi, bagi orang yang tidak diberi keteguhan oleh Allah, ketika ditanya oleh malaikat, 'Siapa Tuhanmu?', ia tidak bisa menjawabnya. Sehingga, ia lalu dipukul oleh malaikat, dan ia menjerit kesakitan yang suaranya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu malaikat berkata, 'Tidurlah dengan menderita’